Szerzői jogok – Impresszum – Adatvédelem – ÁSZF

Szerzői jogok
A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; röviden idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, forrásmegjelöléssel, egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozva a tclang.hu-ra lehet.

Impresszum
Az oldal üzemeltetője: Lang Tünde
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség: tclang[kukac]tclang.hu
Adószáma: 79269599-1-34
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft., Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3. Telefon: +36 1 700 4140 E-mail: info@tarhelypark.hu

Adatvédelmi tájékoztató
A Szolgáltató a feliratkozás során megadott emailcímet elsősorban tájékoztatásra használja. A Felhasználó a feliratkozással elfogadja az ÁSZF-et és előzetes kifejezett hozzájárulását adja elektronikus levelek fogadásához, amelyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014.

1. Az adatkezelő/szolgáltató megnevezése
Lang Tünde egyéni vállalkozó
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség: tclang[kukac]tclang.hu
Honlap: www.tclang.hu

2. A kezelt személyes adatok köre és célja

2.1. Személyes adatok köre: név, emailcím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám

2.2. Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók értesítése a blogbejegyzésekről, aktualitásokról, nyereményjátékokról, akciókról; megrendelés esetén a szerződés teljesítése; illetve Szolgáltatóra vonatkozó jogi teljesítési kötelezettség.

3. Az adatkezelés jogalapja
A Feliratkozók/Megrendelők önkéntes hozzájárulása, vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges jogalap, vagy a Szolgáltatóra vonatkozó jogi teljesítés kötelezettséghez szükséges jogalap.

4. Az adatkezelés időtartama
Hírlevél esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Feliratkozók hozzájárulásukat bármikor feltétel nélkül visszavonhatják a hirlevel[kukac]tclang.hu emailcímre küldött levélben, vagy a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombra kattintva.
Megrendelés esetén az Adatkezelő a Megrendelő adatait a törvényben meghatározott ideig őrzi.

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság

5.1. Az adatokat Lang Tünde kezeli, azokat közzé nem teszi, harmadik félnek át nem adja, ez alól kivételt képeznek a megrendelőűrlap biztosításáért, a fizetésért és a szállításért felelős partnerek, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat.
Továbbított adatok: név, szállítási cím, emailcím, telefonszám.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Google
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

CIB Bank
Székhely: 1024 Budapest Medve utca 4-14.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Adószám: 17781028-5-44

Magyar Posta Zrt.
Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Foxpost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Adószám: 25034644-2-10

5.2. A Szolgáltató külső fejlesztésű hírlevélküldő rendszert (Mailchimp) használ, az adatok tárolása annak szerverén található.
A Mailchimp adatkezelési nyilatkozata.

5.3. A weblap látogatóinak adatai

5.3.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett tclang.hu weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatát nem rögzíti.

5.3.2. A tclang.blog.hu oldal látogatásakor az inda.hu rendszere sütiket használ az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése érdekében. A Látogató ezeket törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében azok blokkolását. Amennyiben a Látogató beállítja a tiltást, tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül az oldal működése nem teljes értékű. Az inda.hu rendszere automatikusan rögzíti a Látogató IP címét.
Az inda.hu Adatvédelmi tájékoztatója.

5.3.3. Közösségi média jelenlét
A tclang.hu weblapról és a tclang.blog.hu oldalról elérhetőek a Szolgáltató közösségi média felületei, amelyekre történő átlinkelés során az adott felület adatvédelmi irányelveiérvényesek.
Facebook adatvédelmi irányelvei
Instagram adatvédelmi irányelvei
YouTube adatvédelmi irányelvei
Pinterest adatvédelmi irányelvei

6. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította azokat, ha történt ilyen.
Az Adatkezelő 72 órán belül küldi meg a tájékoztatást a Felhasználó részére.
A Felhasználó bármikor módosíthatja a személyes adatait, illetve kérheti helyesbítésüket.
A Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak korlátozását, illetve törlését a 4. pontban leírt módokon. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésének időpontjától számított 30 napon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatokra, azokat a Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
A Felhasználó, ha jogellenes adatkezelést tapasztal az Adatkezelő részéről, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.
Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szemben kártérítés követelésére. Az Adatkezelő ilyen esetben együttműködik a hatóságokkal a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések
Ha az Adatkezelő a feliratkozás során megadott adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, akkor a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatja, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy azok felhasználását megtagadja.
A tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

Az adatvédelmi tájékoztató ide kattintva letölthető pdf formátumban.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum a www.tclang.hu weblap működéséről, megrendelési és szállítási folyamatáról nyújt tájékoztatást, iktatásra nem kerül, írásbeli szerződésnek nem minősül.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.tclang.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

  1. A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Lang Tünde egyéni vállalkozó
Székhely: 8652 Siójut, Széchenyi u. 7.
Elérhetőség: tclang[kukac]tclang.hu
Ügyfélszolgálat: tclang[kukac]tclang.hu
Adószáma: 79269599-1-34
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014.
A szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft., Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3. Telefon: +36 1 700 4140 E-mail: info@tarhelypark.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF 2018. május 21. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2.2. A Felhasználó/Megrendelő a weboldal felkeresésével az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A weboldalon található tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos teljes cikket átvenni; idézni, fényképeket átvenni csak az eredeti információ módosítása nélkül, a tclang.hu-ra történő forrásmegjelöléssel lehet.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.

3. Vásárlási tudnivalók

3.1. A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2. A Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatást.

3.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséggel jár. A szerződé a választott termék megvásárlására szól.

3.5. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a megrendeles[kukac]tclang.hu e-mail címen van lehetőség.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A weboldalon megjelenített termékek online vagy személyesen rendelhetőek meg. A megjelenített árak, bruttó árak és forintban értendőek, a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek árának változtatására azzal a kitétellel, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató alanyi adómentes, ezért a számlán Áfa nem lesz feltüntetve.

4.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és időtartamáról.

4.3. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a Megrendelőnek a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

5. A rendelés menete

5.1. A Megrendelő regisztráció nélkül vásárolhat. A megrendelés leadására a megrendelőűrlap kitöltésével van lehetőség. A Megrendelő kiválasztja a kívánt terméket és annak darabszámát, megadja a számlázási és a szállítási címet (ha a kettő eltérő), igény esetén azt, hogy kinek a nevére szóljon a dedikáció, illetve futárral vagy Foxposton történő kézbesítés esetén az emailcímét és telefonszámát, kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot, ugyanitt tudja javítani az adatbeviteli hibákat. A Megrendelőnek lehetősége van a megjegyzésben vagy a megrendeles[kukac]tclang.hu emailcímre küldött elektronikus levélben jelezni a Szolgáltató felé a megrendeléssel kapcsolatos kívánságait. A Megrendelő a megrendelés ellenőrzése után a „Megrendelem” gombra kattint. A Szolgáltató visszaigazoló emailt küld a Megrendelőnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.2. Fizetési mód: előreutalás, személyes átvétel esetén készpénz

5.3. Szállítási költség: a szállítási díj a szállítási lehetőségeknél részletezettek szerint alakul, a Megrendelő viseli, a számlán feltüntetésre kerül. A megrendelés során a Megrendelő köteles a megadott szállítási címet ellenőrizni, mert a visszaigazoló emailben feltüntetett ár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője „Nem vette át”, „Ismeretlen” stb. jelzéssel küldi vissza a megrendelt terméket a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató csak az ismételt kézbesítési díj előreutalással történő befizetését követően tudja újraküldeni.
Ha a Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, akkor ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
A megrendelt terméket a Megrendelő – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltatóval egyeztetett helyszíneken.
A Szolgáltató a szállítási költség változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.4. Amennyiben a webshopban vagy a megrendelőlapon hiba/hiányosság lép fel, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A Szolgáltató a hiba/hiányosság felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezután megerősítheti a megrendelését, vagy mindkét fél elállhat a szerződéskötéstől.

5.5. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

5.6. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

5.7. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A Megrendelő köteles a csomagot a kézbesítő előtt megvizsgálni, sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A Szolgáltató utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el.

6. A megrendelés feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása reggel 8 és délután 16 óra között történik. Megrendelés leadására a fenti időponton kívül is van lehetőség. A 16 óra utáni megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2. Általános teljesítési határidő a fizetés beérkezésétől számított hét munkanap. Előzetes egyeztetés esetén lehetőség van ettől eltérni. A Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában köteles a megjelölt időponton belül, felszólítás hiányában legkésőbb harminc napon belül teljesíteni.

6.3. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt arról, ha azért nem tud teljesíteni, mert a termék nem áll a rendelkezésére, illetve a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszautalni.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elírások, beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

7. Elállás joga

7.1. A 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján a Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ez alól kivételt képeznek a dedikált könyvek. A Megrendelő az elállási szándékát a megrendeles[kukac]tclang.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával is jelezheti a Szolgáltató felé.

7.2. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató nem vállalja át a termék visszaküldésének költségét. A Megrendelőt további költségek nem terhelik.

7.3. Elállás esetén a Megrendelő köteles a terméket a számlával együtt 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltatónak. A visszaküldött termék utánvétes átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszautalja a Megrendelő részére a szállítási költséggel csökkentett vételárat. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő vissza nem szolgáltatja a terméket, vagy a Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltat a visszaküldés tényére.

7.5. A Megrendelő köteles kiemelten ügyelni a termék rendeltetésszerű használatára. A Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállal felelősséget, követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

8. Garancia, szavatosság

8.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítás/csere költsége a vevőt terheli.

9. Egyebek

9.1. A T. C. Lang webshop információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/ közreműködőjeként jár el. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához.

9.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő Felek a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.5. Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

9.6. Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
d) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
e) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
f) a testület döntésére irányuló indítványt,
g) a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/
A magyarországi Békéltető Testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Siójut, 2019. március 1.